Materiały do druku 3D.które znajdziesz w ofercie CadXpert

Materiały do druku 3D.które znajdziesz w ofercie CadXpert

Dalsze informacje o materiale do drukarek 3D.

CadXpert oferuje szeroki wybór materiałów do druku 3D: filamenty, żywice fotopolimerowe i inne. Materiały do drukarek 3D można rozdzielić na cztery kategorie:
– PolyJet – utwardzane UV ciekłe żywice fotopolimerowe,
– SLS – spiekany selektywnie proszek poliamidowy,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnorodnych właściwościach, utwardzane z użyciem,
– FDM – warstwy topionych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Wyróżniamy tu dwie podkategorie: FDM do ekspresowego prototypowania z niedrogich termoplastów oraz FDM przemysłowe służące do zaawansowanej produkcji z funkcjonalnych termoplastów.

Filament – nietoksyczny oraz ogólnodostępny materiał do druku 3D

Filament to tworzywo używane do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku oraz materiał są używane do ekspresowego prototypowania z prostych do modelowania termoplastów, jak również do seryjnej produkcji oraz testowania funkcjonalnego. Jakie filamenty są przeważnie wykorzystywane do druku 3D? Przede wszystkim sięga się po materiały inżynieryjne (m.in. te o wysokiej udarności) lub wyróżniające się szczególnymi własnościami (np. ogniotrwałością) oraz łatwe do modelowania PLA (poliaktydy). Technologia druku FDM daje rezultaty równe wydrukom otrzymanym za pośrednictwem pozostałych popularnych metod: wtrysku i termoformowania. Największe plusy filamentów to proekologiczny proces ich wytwarzania (czysty i jednocześnie nietoksyczny, dlatego wytworzone tą metodą prototypy mogą być wykorzystywane m.in. w biurach), wysoka dostępność, jak również przystępna cena idąca w parze z wysoką jakością druku.
W technologii FDM firma CadXpert oferuje materiały:
– elastomery,
– do szybkiego prototypowania,
– inżynieryjne.

Inne materiały do drukarek 3D pracujących w technologii SLA i PolyJet

Oprócz filamentów, w ofercie firmy CadXpert znajdziemy również inne materiały do druku 3D. W technologii SLA (czyli w stereolitografii) są to między innymi materiały:
– odlewnicze,
– standardowe,
– inżynieryjne,
– dentystyczne.
Jakie zastosowanie ma ciekła żywica fotopolimerowa, którą utwardza się promieniem lasera? Bardzo szerokie. Przede wszystkim używamy jej w przemyśle i branży medycznej do druku 3D modeli koncepcyjnych oraz prototypów, jak również rozmaitych elementów wymagających wygładzonej powierzchni.
Z kolei w technologii PolyJet są to m.in. materiały:
– żywice imitujące właściwości polipropylenu,
– wysokotemperaturowe,
– gumopodobne.
PolyJet jest uznawana za kompleksową a przy tym niezmiernie dokładną technologię drukowania w 3D. Poszczególne warstwy płynnych żywic fotopolimerowych są utwardzane kolejno za pośrednictwem światła ultrafioletowego. Dzięki swoim cechom korzysta się z nich przede wszystkim do sporządzania prototypów anatomicznych, koncepcyjnych, inżynieryjnych czy imitujących wyrób końcowy. Z tych fotopolimerów wytwarzane są też obudowy, opakowania oraz inne artykuły użytkowe.

Kontakt:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]

Post Author: