Pierwsza pomoc – kursy

Pierwsza pomoc – kursy

W Polsce co roku umiera parę tysięcy osób wyłącznie dlatego, że świadkowie wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Odpowiedzią na tak przerażające statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania różnego rodzaju symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy poruszane w czasie szkolenia, zależą od uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.

Post Author: