tłumaczenia rosyjski Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Ostatnie lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia zatrudnienia czy też studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, by pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: