Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Badania operatorów Bielsko -więcej informacji o tych usługach poznasz tu

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zazwyczaj łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je wykonać. Obowiązek taki regulacje nakładają również na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych maszyn. Dlaczego istnieje taka potrzeba i co jest badane?

Czy badania operatorów są potrzebne?

Ustawa wyraźnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Co więcej, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, kłopotami ze wzrokiem bądź niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej należy, i dlatego robienie takich kontroli jest tak istotne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Kontroluje się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto zdolność oceny odległości, poziom koncentracji i prędkość reakcji. Ważna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to zależne głównie od wieku osoby badanej. Zwykle są to 3-4 lata, natomiast w przypadku osób powyżej 50 roku życia – 1-2 lata.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: