Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Skieruj się tutaj jeśli chcesz zlecić ochronę osób i mienia

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom oraz zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Post Author: