Coach kariery przygotuje Cię się na przyszłe wyzwania zawodowe

Coach kariery przygotuje Cię się na przyszłe wyzwania zawodowe

Dalsze informacje o pracy coacha kariery znajdziesz tu.

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymusza regularne dopasowywanie się do jego teraźniejszych potrzeb, a jednocześnie jest niezwykle konkurencyjny. Stąd tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy większych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wspomóc się doświadczeniem profesjonalnego coacha.

Kto korzysta ze wsparcia coacha kariery?

Zawodowy coach psycholog pomaga rozszerzyć zakres umiejętności danej osoby, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe i ewentualne zmiany. Dzięki temu może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale także daje szersze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na postanowieniach oraz ambicjach klienta, zatem sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na wykonanie ustalonych zadań. Kto chętnie decyduje się na sesje coachingowe? To przede wszystkim menedżerowie bądź prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć własne kompetencje w sektorze kierowania i planowania pracy.

Jak wygląda praca z coachem biznesu?

Fundamentem przynoszącej pozytywne efekty współpracy z coachem kariery, jest drobiazgowe poznanie klienta. Dlatego inicjująca sesja z coachem upływa na dokładnym określeniu oczekiwań i ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, największych sukcesów i niepowodzeń zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy może coaching oraz wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych wyników. Pierwsze spotkanie nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można umówić się na rozmowę przez telefon lub internet. Po ukończeniu określonej liczby sesji coach przygotowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które zamiary zostały osiągnięte oraz gdzie ewentualnie niezbędna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Post Author: