Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Jeśli chcesz zamówić badania psychologiczne Kęty, skieruj się na www.bielskobadania.pl.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają stwierdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie urządzenia są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C+E. Do badań podchodzą też kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą szybkość działania kierowcy

Badanie kierowców składa się z 2 etapów. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejnym etapem badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Post Author: