Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Na http://www.badaniabielsko.pl zamówisz badania operatorów Bielsko Biała.

Do pracy w różnego rodzaju zawodach niezbędne są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy kandydat je ma, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza pracować badany. Inne testy przeprowadzane są dla sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Warto zatem napisać kilka słów o tym, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę i jakie zdolności są w ich trakcie najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstość wykonywania i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co 2 lata. Powinniśmy jednak pamiętać, iż wygląd testów może być zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je psycholog uzna, że konieczne są inne badania lub niektóre elementy są w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Później przeprowadzane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy możliwości percepcji przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: