Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilka razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeśli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Mając na uwadze wymieniony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga regularnego kontrolowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia regularnego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do dokładnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkuset fakturach pilnowanie wpłat wpływających na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: