Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Kliknij w to miejsce, jeśli szukasz więcej informacji o tym, co to znaczy faktura proforma.

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą, ale też i większość osób realizujących zakupy w sieci, miał kontakt choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Faktura proforma – dokument księgowy czy handlowy?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, wobec tego częstokroć spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Poleca się aczkolwiek zostawić ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi czy nabycia artykułów, a więc w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie była sfinalizowana, zatem warunki transakcji w niej przedstawione mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Fakturę proforma należy zauważalnie oznaczyć

Faktura proforma posiada te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • określenie terminu wykonania usługi lub doręczenia towaru,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca musi oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Należy także mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.

Post Author: