generator not księgowych 40 euro

Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo prędzej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 i 100 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co istotne, notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów partnerskich. Wszak poślizg we wniesienia należności może być kwestią przejściowych problemów finansowych czy jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: