Kategoria: Ukraina

Powstania narodowe

W ciągu dziewiętnastego wieku na polskich ziemiach powstało szereg tajnych organizacji, które za cel stawiały sobie walkę o odzyskanie niepodległości przez zniewoloną ojczyznę. Tendencje buntownicze wśród Polaków były niemalże ciągłym

Rzeczpospolita w XVII wieku

Wiek siedemnasty dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów okazał się wiekiem największych zwycięstw i największych klęsk, po którym państwo już nie potrafiło się podnieść i powrócić do dawnej potęgi. Rozpoczął się już

Rzeczpospolita

Państwo powstałe po Unii Lubelskiej, unii realnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stało się lokalnym mocarstwem w Europie środkowo-wschodniej. W kolejnych dekadach potrafiło odpierać liczne ataki ościennych mocarstw i

Dziedzictwo Zygmunta Augusta

Syn Zygmunta Starego, Zygmunt II August, był ostatnim męskim potomkiem rodu Jagiellonów, wywodzącego się z Litwy. Nie doczekał się męskiego potomka, o czym wiedział już na wiele lat przed śmiercią.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Choć pierwsza unia Polski i Litwy doszła do skutku już w końcu czternastego wieku, to jednak realne złączenie obu podmiotów w jedno państwo nastąpiło w roku 1569, na mocy tzw.

Nad Dnieprem

Podboje Wielkiego Księstwa Litewskiego, państwo wojowniczego ludu bałtyjskiego, kierowały się przede wszystkim na południe i na wschód – Litwini podbijali więc przede wszystkim ziemie zamieszkałe przez ludy ruskie, chrześcijańskie, o

Zimna wojna

Gdy w Fulton Winston Churchill wygłosił swoje słynne przemówienie, stwierdzając, że od Bałtyku po Adriatyk zapadła nad kontynentem europejskim „żelazna kurtyna”, w symboliczny sposób rozpoczęła się tzw. zimna wojna między

Sowieckie imperium

Narodziny Rosji Bolszewickiej miały miejsce w roku 1917, kiedy to rewolucja październikowa obaliła carat i dała Leninowi władzę w Moskwie i Piotrogrodzie. Bolszewikom udało się utrzymać władzę, zwyciężyć wojska białych

Kijów

Zwiedzając nasze wschodnie kresy warto zacząć od Ukrainy. A dokładniej od Kijowa. Miasto kryje w sobie wiele ciekawych zabytków i miejsc. Zwiedzanie warto rozpocząć od głównej alei – Chreszczatyku. Biegnie

Kijów

Za naszą wschodnia granicą znajduje się dzika kraina. Ukraina. Zwiedzanie państwa najlepiej zacząć od jego stolicy, czyli Kijowa. Te największe miasto Ukrainy znajdowało się pod wieloma różnymi panowaniami, między innymi

Krym

Morze Czarne jest miejscem bardzo interesującym. O ciepłym klimacie – stwarza bardzo dobre warunki zarówno do rozwoju handlu jak i turystyki. Krym podlega administracyjnie pod Kijów. Ta ukraińska wyspa ma

Żółkiew

Na zachód od Lwowa znajduje się Żółkiew. Ta ukraińska miejscowość kryje w sobie interesujący zamek – dawną posiadłość hetmana koronnego Stanisława Żółkowskiego. Poprzez małżeństwo jego córki z Janem Sobieskim –

error: Content is protected !!